SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TEMSA gezegenimize ve üzerinde yaşayan tüm canlılara saygılı şekilde, geleceğin yeşil ve akıllı şehirlerini şekillendirmektedir.

TEMSA CDP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KATEGORİSİNDEGLOBAL A LİSTESİNDE !

1.5°C'lik bir dünyayı güvence altına almak için emisyon azaltımımızı düzenli olarak takip etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle, TEMSA Skoda Sabancı Ulaşım Araçları olarak, 2023 yılında, 23,000'den fazla şirketle birlikte çevresel verilerimizi CDP aracılığıyla raporladığımız için gururluyuz.   Sürdürülebilir bir gelecek için hedeflerimizi ve bu hedeflere nasıl ulaştığımızı raporlamanın öneminin farkındayız.  

CDP Raporu
2023 CDP Raporu İndir
Card image cap

TEMSA'NIN 2022SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINDA!

TEMSA olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızı ve bu alanlardaki etkimizi 2022 Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaşıyoruz. Bu rapor, TEMSA'da sürdürülebilirlik konusundaki çabalarımızı şeffaf bir şekilde anlattığımız üçüncü rapor olma özelliği taşıyor.

 

Sürdürülebilirlik Raporu
2022 Sürdürülebilirlik Raporu İndir
Ek-1:Temsa 2022 Sürdürülebilirlik Raporu - Raporlama Kılavuzu İndir
2021 Sürdürülebilirlik Raporu İndir
2020 Sürdürülebilirlik Raporu İndir
Card image cap

İKLİM EYLEM PLANIYAYINDA !

Geleceğe yönelik taahhütlerimizi ve çevresel sorumluluğumuzu ön planda tutarak, sürdürülebilir bir dünya için adımlarımızı atıyoruz. İklim eylem planımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyor ve birlikte daha yeşil bir gelecek için harekete geçmeye davet ediyoruz. Aşağıdaki linkten iklim eylem planımıza ulaşabilirsiniz.

 

İklim Eylem Planı  İndir
Card image cap

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK HEDEFİMİZ: DAHA YEŞİL VE ADİL TEDARİK ZİNCİRİ

TEMSA olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığımızı daha da güçlendirmek ve çevresel etkimizi en aza indirerek toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla önemli bir adım atarak, Sürdürülebilir Tedarikçi Geliştirme Programı IMPACT(Initiative for a Meaningful Partnership Achieving Carbon Targets) geliştirdik.  6 aşamadan oluşan projemizin 1. Aşamasını tamamladık ve Kritik tedarikçilerimiz için sürdürülebilir tedarik zinciri hedeflerimizi belirledik.  
Bu bağlamda; toplam ciromuzun %87 sini oluşturan 100 tedarikçimizi belirledik ve bu tedarikçilerimizi uluslararası standartlara (GRI) göre sürdürülebilirlik performanslarını anlamak için değerlendirme sürecine aldık.
Değerlendirme sürecinde; 46 tedarikçimizin ESG datalarına ulaşarak, A-F arası skorlandırdık ve ESG sertifikalarını teslim ettik.
Değerlendirmesi tamamlanan 46 tedarikçilerimiz arasından, Sabancı Holding Sorumlu Yatırım Politikası uyarınca etki edebileceğimiz ve cirosal olarak her biri %0,7 ve üstüne sahip 8 tedarikçimizi kritik tedarikçi olarak belirledik.  Bu 8 tedarikçimiz dışında da, değerlendirmeye katılan tüm tedarikçilerimize aksiyon planlarını gelişim fırsatı olarak paylaştık.
Kritik tedarikçilerimizin yüzdesel olarak skor dağılımları:
%37,5 B , 37,5% C, %25 D seviyesi olarak görülmüştür.
ESG skorlarına göre ilgili atanan aksiyon planları uyarınca 2030 yılına kadar tüm kritik tedarikçilerimizin A seviyesine ulaşması için açık hedef veriyoruz. Bu hedefe ulaşmaları için şu başlıklarda gelişim alanlarını kendileri ile paylaşıyoruz;
Kurumsal faaliyetler, su, enerji ve atık, sürdürülebilirlik yönetişimi, paydaş ilişkileri
2024 yılında, “Sürdürülebilirlik Yolculuğunda Birlikte” yaklaşımımız uyarınca, yolculuğumuza; Kritik Tedarikçilerimizden başlayarak tüm ekosistemimizi içine alacak devam edecek, yerinde ziyaretler yapacak ve açık ve şeffaflık çerçevesinde iletişimimizi geliştireceğiz.

Card image cap

SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) NEDIR?

Sosyal Getiri Değerlendirme (Social Return on Investment - SROI), bir organizasyonun veya proje/programın toplumsal etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. SROI, finansal olmayan etkileri (sosyal, çevresel, kültürel) finansal terimlere dönüştürerek, bir organizasyonun veya projenin topluma olan katkısını ölçmeyi amaçlar.

TEMSA olarak 2021 yılında Çukurova Üniversitesi ile yapmış olduğumuz işbirliklerimiz (1,5 Adana Elektromobil Takımı - 1,5 Adana Roket Takımı-Otomotiv mühendisliği staj imkanları) değerlendirildi. Değerlendirilen yıl için iş birliklerine yapılan her 1 TL’lik yatırım karşılığında yaklaşık 14,18 TL'lik sosyal etki yaratıldı (1:14,18 TL). Rapora ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz

Card image cap

SORUMLUSATIN ALMA POLİTİKASI

Sorumlu Satın Alma Politikamız: TEMSA İş Etiği Kuralları, TEMSA Satın Alma Prosedürü, TEMSA Kalite Prosedürü, TEMSA İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası ile ortaya konan ilkelerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Sorumlu satın alma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanarak tedarikçi ilişkilerimizi "Sorumlu Satın Alma Politikası" çerçevesinde yürürüyoruz.

Card image cap

ÇEVREYE DUYARLISÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

TEMSA'da etkin atık yönetimi uygulamaları yapılmaktadır. Tüm atıklar kategorilerine göre kaynaklarına göre ayrıştırılmakta, daha sonra geçici olarak depolanmak üzere toplanmakta ve yasalarda belirtildiği şekilde lisanslı şirketlere gönderilmektedir. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için, TEMSA TS EN ISO 14001'i benimsemekte, sistemin gereklerini etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Card image cap

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.