SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

TEMSA gezegenimize ve üzerinde yaşayan tüm canlılara saygılı şekilde, geleceğin yeşil ve akıllı şehirlerini şekillendirmektedir.

TEMSA'NIN 2021SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU YAYINDA!

TEMSA olarak çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansımızı ve bu alanlardaki etkimizi 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaşıyoruz.
Bu rapor, TEMSA'nın sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattığımız ikinci rapor olma özelliği taşıyor.

 

Sürdürülebilirlik Raporu
2021 Sürdürülebilirlik Raporu İndir
2020 Sürdürülebilirlik Raporu İndir
Card image cap

SERA GAZI EMİSYONUKARBON ETKİSİ

Üretim faaliyetlerini, gelecek nesillerin gereksinimlerini tehlikeye sokmadan ve çevre kirliliğine sebep olmadan gerçekleştirmeyi hedefleyen TEMSA, enerji ve doğal kaynak kullanımı konusunda çevre dostu teknolojilerin uygulanması ve tasarruf önlemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Çevre dostu yakıt kullanımına geçiş ile karbon emisyonun en az seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca TEMSA'da uçucu organik bileşik azaltım çalışmalarının yapılmaktadır ve yıllık azaltma hedefleri oluşturulmuş olup, her sene yapılan çalışmalar yasal mercilere raporlanır.

Card image cap

SROI (SOCIAL RETURN ON INVESTMENT) NEDIR?

Sosyal Getiri Değerlendirme (Social Return on Investment - SROI), bir organizasyonun veya proje/programın toplumsal etkilerini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. SROI, finansal olmayan etkileri (sosyal, çevresel, kültürel) finansal terimlere dönüştürerek, bir organizasyonun veya projenin topluma olan katkısını ölçmeyi amaçlar.

TEMSA olarak 2021 yılında Çukurova Üniversitesi ile yapmış olduğumuz işbirliklerimiz (1,5 Adana Elektromobil Takımı - 1,5 Adana Roket Takımı-Otomotiv mühendisliği staj imkanları) değerlendirildi. Değerlendirilen yıl için iş birliklerine yapılan her 1 TL’lik yatırım karşılığında yaklaşık 14,18 TL'lik sosyal etki yaratıldı (1:14,18 TL). Rapora ulaşmak için ilgili linke tıklayabilirsiniz

Card image cap

SORUMLUSATIN ALMA POLİTİKASI

Sorumlu Satın Alma Politikamız: TEMSA İş Etiği Kuralları, TEMSA Satın Alma Prosedürü, TEMSA Kalite Prosedürü, TEMSA İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası ile ortaya konan ilkelerimiz temel alınarak oluşturulmuştur. Sorumlu satın alma anlayışının, tedarikçilerimizin de benimsemiş olduğu sorumlu bir tedarik zinciri sayesinde kurulabileceğine inanarak tedarikçi ilişkilerimizi "Sorumlu Satın Alma Politikası" çerçevesinde yürürüyoruz.

Card image cap

ÇEVREYE DUYARLISÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

TEMSA'da etkin atık yönetimi uygulamaları yapılmaktadır. Tüm atıklar kategorilerine göre kaynaklarına göre ayrıştırılmakta, daha sonra geçici olarak depolanmak üzere toplanmakta ve yasalarda belirtildiği şekilde lisanslı şirketlere gönderilmektedir. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için, TEMSA TS EN ISO 14001'i benimsemekte, sistemin gereklerini etkin bir şekilde uygulamaktadır.

Card image cap

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.