ETİK VE UYUM

Dünyanın önde gelen lider mobilite şirketi olmak üzere yola çıkan TEMSA, düzenleyici kurumların giderek artan beklentilerini, küresel trendleri, yeni yaklaşımları ve uyum konusundaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

ETİK VE UYUM

Uyum, şirketin ve şirket çalışanlarının faaliyetlerini hukuka, kurumsal prosedürler ve Temel İş Etiği Kurallarına uygun şekilde yürütmesi olarak tanımlanmaktadır. TEMSA olarak ilkemiz, paydaşlarımızla ilişkilerimizde ve tüm faaliyetlerimizde Etik ve Uyum kültürü ve bilinci ile hareket etmektir

Bu doğrultuda hazırladığımız Temel Davranış Kuralları ve Uyum Programımız ile tüm ticari ilişkilerimizde dürüstlükle hareket etmeyi, pazarda adil rekabeti benimsemeyi, kişisel verileri güvence altına almayı, fikri mülkiyet haklarını korumayı ve saygı duymayı, ekolojik ve sosyal sorumlulukla hareket etmeyi, global işimizi düzenleyen ticaret kontrollerini gözlemlemeyi, fırsat eşitliğini korumayı, işimizi doğru yapmayı, adalet ve saygıyla davranmayı ciddiyetle ele alıyor, iş süreçlerimizi bu eksende titizlikle planlıyoruz.

Card image cap

TEMSA UYUM’UN HEDEFLERİ

TEMSA Uyum Yönetimi şirketin ve iştiraklerinin yerel ve uluslararası mevzuatlara, şirket içi politika ve prosedürlere Temel İş Etiği Kurallarına uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.  İlgili yasal ve şirket içi düzenlemelere ilişkin uyum risklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirici tedbirler alınmasından sorumludur.

TEMSA Uyum Yönetimi, hızla gelişen ihtiyaçların risk temelli bir yaklaşım ile şirkete uyarlanmasını ve uygulanabilir mevzuat ve düzenlemelere %100 uyumun sağlanmasını amaçlar. Şirkette uyum kültürü oluşturmak için, tüm çalışanların mesleki faaliyetlerini etik çerçevede yürütmelerini ve olası ihlalleri önlemelerini destekler. Bu kapsamda uyum sorunları ve riskleri hakkında farkındalığının arttırılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi amacıyla eğitimler düzenleyerek çalışanlara rehberlik eder.

Card image cap

POLİTİKA VE PROSEDÜRLER

TEMSA Genel Davranış Kuralları, TEMSA ve iştiraklerinin bünyesindeki tüm çalışanların uyması gereken uyum ve etik kurallarını, bu konuyla ilgili çalışanların haklarını, şirketin uyum kriterlerini tanımlamaktadır. Bu kriterler, paydaşlarımızı da kapsamakta olup işbu kişilerin de iş ve işlemlerinde TEMSA Genel Davranış Kurallarına uygun faaliyette bulunması beklenmektedir.  Bu kurallar çatısı altında Uyum Politikası ve prosedürler hazırlanmış prosedürlerin iş akışlarına entegrasyonunu sağlamak adına her bir prosedür özelinde talimat ve formlar oluşturulmuştur. 

Söz konusu belgeler, şirketimizin hissedarları olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve PPF Group (Skoda Transportation) Uyum Kurallarının ortak değerlerini yansıtmaktadır ve ilgili mevzuatlara uygun bir biçimde oluşturulmuştur.

İlgili Dokümanlar
Genel Davranış Kuralları İndir
Uyum Politikası İndir

 

Card image cap

TEMSA ETİK İHBAR HATTI

TEMSA, kendisi ile etkileşime giren tüm çalışanları ve paydaşları uyum ya da etik ile ilgili endişelerini paylaşmaya teşvik eder. Herhangi bir TEMSA çalışanı, yetkili satıcı ve servisi, tedarikçisi veya temsilcisinin davranışı ile ilgili bir endişeniz varsa bildirmenizi bekleriz.

TEMSA, herkesin soru sorması veya endişelerini dile getirmesi için Etik İhbar Hattı platformunu oluşturmuştur. Bu hat üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem, Avrupa Birliği Bildirim Yapanların Korunması Direktifi’ne (EU Whistleblowing Directive) uygun şekilde yürütülmekle birlikte, bağımsız bir üçüncü taraf şirket olan Sanction Trace tarafından yürütülmektedir. 

Card image cap

NASIL BİLDİRİM YAPILIR?

Etik İhbar Hattı’na https://ethics.sanctiontrace.com/ adresi üzerinden dünyanın her yerinden 7/24 ulaşılabilmektedir. Üç farklı dilde erişim imkânının bulunduğu etik ihbar hattında şikâyette bulunan tüm taraflar iletişim bilgilerini sağlama veya anonim kalma seçeneğine sahiptir. İlgili linkte yer alan çevrimiçi formumuzu dolduran herkes sorularını iletebilir veya endişelerini paylaşabilir.

TEMSA çalışanları ayrıca konu ile ilgili yöneticilerine, Risk ve Uyum Müdürlüğüne veya TEMSA Etik Kurul’a da başvurabilir. 

Card image cap

BİLDİRİM TAKİBİ

Çevrimiçi bir form dolduran herkes sorularını iletebilir veya endişelerini paylaşabilir. TEMSA çalışanları ayrıca konu ile ilgili yöneticilerine, Risk ve Uyum Müdürlüğüne veya Etik Kurul’a da başvurabilir. Yardım hattıyla iletişime geçildiğinde, aktarılan konu için ayrıntılı bir rapor oluşturulacak ve TEMSA Risk ve Uyum Müdürlüğü tarafından acil, özel ve gizli bir şekilde ele alınarak vaka kapanana kadar bildirim yapan kişiyi gelişmelerden haberdar edecektir.

TEMSA Etik İhbar hattıyla iletişime geçildiğinde,  aktarılan konu için ayrıntılı bir rapor oluşturulacak ve TEMSA Etik Kurul tarafından acil, özel ve gizli bir şekilde ele alınarak vaka kapanana kadar bildirim yapan kişi gelişmelerden haberdar edilecektir*

*Bildirimi gönderdiğiniz zaman, size bir Bildirim Kodu verilecektir. Lütfen bunu not ediniz ve güvenli bir yerde saklayınız. Sizden 5-6 iş günü içinde bu Bildirim Kodunu belirlediğiniz parolayı kullanarak web sayfası aracılığıyla ST Ethics Hotline ile yeniden bağlantı kurmanızı istiyoruz.

Bildirimlerinizi Takip Edin

https://ethics.sanctiontrace.com/login

Card image cap

GİZLİLİĞİNİZ KORUNACAKTIR

Yasal merciler tarafından zorunlu şekilde ihbarcı/ihbar eden kişinin/kişilerin kim olduğunun bildirilmesi TEMSA’dan talep edilmediği takdirde, söz konusu bildirimde bulunan ihbarcı/ihbar eden kişinin kimliği, soruşturma sürecinde ve sonrasında TEMSA tarafından korunacaktır...

Tüm bildirimde bulunanlar, herhangi bir şekilde kimliği ortaya çıkmaksızın, rahatlıkla TEMSA’ya bildirimde bulunabilecek, bildirimde bulunması nedeniyle herhangi bir misillemeye, kötü davranışa veya ayrımcılığa maruz kalmayacaktır. Bildirim yapana karşı tavır aldığı, misilleme yaptığı tespit edilen tüm taraflar hakkında, iş akdinin ve/veya iş sözleşmelerinin feshi de dahil olmak üzere disiplin süreci yürütülecektir. 

Etik İhbar Hattına Bildirimde Bulunmak İçin

E-mail: etik@temsa.com

Online Form: https://ethics.sanctiontrace.com/

Card image cap

TEŞEKKÜRLER

Aboneliğiniz alınmıştır.